Blogs per label

 1. vreeswijk2
  Door Martin Monrooij op 29 december 2018

  Terugblikken en vooruitkijken met Martin Monrooij

  Het jaar 2018 is bijna voorbij, hoe kijk je terug op dit politieke jaar?

  Ik kijk met gemengde gevoelens terug. Eerst de goede zaken: We hebben een heel mooi verkiezingsresultaat gehaald! We hebben meer dan 10% stemmenwinst gehaald en onze twee zetels mogen houden.

  Hier zijn we heel blij mee. Het volgende goede nieuws is dat Sirodjini Kuijpers en Madelon Voorthuijsen de fractie zijn komen versterken als commissielid. Ineke en ik zijn blij met de steun van deze nieuwe generatie!

  We vonden het wel jammer dat de ChristenUnie niet is uitgenodigd om met de coalitie onderhandelingen mee te doen. Naar onze mening hadden wij ook prima in het plaatje kunnen passen, maar helaas zijn er andere keuzes gemaakt.

  Tot slot merk ik dat er politiek op dit moment weinig gebeurd. Commissievergaderingen vallen nogal eens uit vanwege gebrek aan agendapunten. Dit college schiet nog niet hard op met nieuw beleid. Kennelijk is dat nog niet hard nodig.

  Lees verder
 2. Ineke Schiltkamp
  Door Ineke Schiltkamp op 27 december 2018

  Terugblikken en vooruitkijken met Ineke Schiltkamp

  Het jaar 2018 is bijna voorbij, hoe kijk je terug op dit politieke jaar?

  Dit politieke jaar was een bijzonder jaar omdat er gemeenteraadsverkiezingen waren. Als ik terugdenk, dan denk ik nog met veel plezier aan de ijskoude fietstocht door Nieuwegein met een aantal belangstellenden. We hebben een ieder mooie plekjes kunnen laten zien.

  Dat wij weer met twee raadsleden terug mochten komen in de Nieuwegeinse politiek is iets waar ik dankbaar voor ben. De fractie is wel veranderd. We hebben afscheid genomen van Geert Ensing. Geert heeft zich lange tijd ingezet voor onze fractie en daar zijn we hem dankbaar voor. Vanaf de verkiezingen worden we nu bijgestaan door Sirodjini Kuijpers en Madelon Voorthuizen die beiden commissielid zijn geworden. Het is fijn dat we het werk met zijn vieren kunnen verdelen.

  Na de verkiezingen is het een stuk rustiger geworden in de gemeenteraad. Het nieuw gevormde college heeft nog weinig nieuw beleid laten zien en wij verbazen ons er over dat er zo weinig te bespreken is in de laatste maanden. Ik hoop dat dat in het nieuwe jaar goed gaat komen.

  Lees verder
 3. vreeswijk2
  Door Martin Monrooij op 12 november 2018

  Impressie begrotingsraad

  Op donderdag 9 november vergaderde de gemeenteraad 9 uren lang over de begroting 2019 en de najaarsnota. Nu staat er dit jaar niet zo heel veel spannends in deze begroting. Inhoudelijk was er dus vrij weinig te bespreken. Dat bleek ook wel uit feit dat er geen enkel amendement op de begroting ingediend was. De bijdrage van alle partijen gingen dus over een veelheid van onderwerpen. Ook wij hadden in onze bijdrage verschillende onderwerpen.

  Lees verder
 4. Ineke Schiltkamp
  Door Ineke Schiltkamp op 24 september 2018

  Wonen in een industriegebied?

  In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over het bestemmingsplan Meanderpark. De raad heeft besloten dat de bestemming van het oude gemeentehuis, dat in een industriegebied staat, kan worden gewijzigd naar ‘wonen’. De bedoeling is dat er in dit grote gebouw een mix van mensen komt. Het gaat om starters, mensen die na psychische problemen weer terug komen in de maatschappij en om statushouders. Het wordt een Magic Mix genoemd, omdat deze bewoners elkaar zullen gaan ondersteunen en helpen.

  Lees verder

  Labels: ,

 5. Ineke Schiltkamp
  Door Ineke Schiltkamp op 30 juni 2018

  Bouwen op een klein stukje gras met bomen…

  In de raadsvergadering van 28 juni 2018 hebben wij gesproken over het bestemmingsplan voor de zogenaamde HN-locatie. Dat is het kleine stukje groen dat tussen de winkel van Karwei en City ligt. Het stukje was bestemd om ooit te worden bebouwd met kantoren, maar omdat er tegenwoordig zoveel kantoren leeg staan, heeft de gemeenteraad enige tijd geleden besloten dat er op die plek woningen gebouwd zullen worden. De ChristenUnie was daar op zich niet tegen, maar het bestemmingsplan dat nu voorlag konden wij echt niet steunen.

  Lees verder

  Labels: ,

 6. Geert
  Door Geert Ensing op 19 maart 2018

  VERTROUWEN

  Als je mij vraagt wat het belangrijkste is in de politiek, zou ik zeggen: Doen wat je belooft. Elke partij heeft zijn eigen speerpunten, en vanuit hun visie bedrijven ze politiek. Tot zover geen probleem. Toch is het vertrouwen in de politiek niet heel groot. De vorige gemeenteraadsverkiezingen hadden een opkomstpercentage van nog geen 50%. Dat geeft toch de denken.

  Lees verder

  Labels: ,

 7. Ineke Schiltkamp
  Door Ineke Schiltkamp op 16 maart 2018

  Geeft uw stem de doorslag?

  “Bij grote besluiten of plannen voor de wijk krijgt de stem van de wijkbewoners de doorslag.“

  Dat was één van de stellingen waarover de lijsttrekkers dinsdagavond 14 maart in De Kom debatteerden. Het bleek een dilemma te zijn, want natuurlijk is de inbreng van wijkbewoners heel belangrijk bij het nemen van grote beslissingen, maar moet hun stem ook de doorslag geven?

  Lees verder
 8. vreeswijk2
  Door Martin Monrooij op 9 maart 2018

  Verkiezingskoorts in Vreeswijk

  Afgelopen woensdag mocht ik als lijsttrekker optreden in een verkiezingsdebat in het Dorpshuis op Fort Vreeswijk. De zaal was helemaal vol met belangstellenden en alle lijsttrekkers probeerden natuurlijk om zoveel mogelijk reclame voor hun eigen partij te maken.

  Lees verder
 9. Sirodjini Kuijpers
  Door Sirodjini Chim op 3 maart 2018

  Wiet in de parkeergarage

  Afgelopen dinsdagavond zette ik rond 22 uur mijn auto in de parkeergarage van City Plaza. Toen ik uitstapte kwam de geur van wiet me tegemoet. Ik was niet verbaasd, want dit ruik ik wekelijks.

  Lees verder

  Labels: , ,