Ineke Schiltkamp

 

Raadslid

Esdoornstraat 21
3434 CD  Nieuwegein
030-6067346

 

Toen ik als jong meisje in 1971 in Zandveld kwam wonen, bestond de gemeente Nieuwegein nog maar enkele maanden. Ik kan me nog goed herinneren hoe wij op school leerden op welke wijze de twee wapens van Jutphaas en Vreeswijk zijn samengevoegd tot het wapen van de gemeente Nieuwegein. Vanaf die tijd tot nu heb ik Nieuwegein zien groeien van twee dorpen naar een flinke stad met ruim 60.000 inwoners.

Na enige tijd in Batau-Zuid te hebben gewoond, ben ik nu al weer heel wat jaren terug in Zandveld, waar ik samen met mijn man en één van onze drie kinderen woon. Ik werk als remedial teacher, zowel voor scholen als in mijn eigen praktijk.

Sinds 2006 ben ik actief in de gemeenteraad van Nieuwegein. Eerst als fractiemedewerker en commissielid en in de afgelopen periode als raadslid.

Als commissielid en raadslid heb ik mij steeds ingezet voor het behoud van het groene karakter van Nieuwegein omdat ik er van overtuigd ben dat een groene woonomgeving bijdraagt aan het welzijn van de inwoners. Ook de verduurzaming van de samenleving op alle terreinen is een voorwaarde voor een goede toekomst van de stad. Dit moet in goed overleg met de inwoners vorm krijgen.

In de afgelopen raadsperiode heb ik me naast deze onderwerpen onder andere sterk gemaakt voor het opnemen van het familiegroepsplan in de jeugdverordening, het invoeren van nascheiding als methode voor het inzamelen van huisvuil en voor het realiseren van voldoende woningen in het middensegment.

Ik vind integriteit één van de belangrijkste waarden voor een politicus. Ik wil daarom zoveel mogelijk transparant zijn in alles wat ik doe. In alle beleidsmatige beslissingen wil ik de menselijke maat voorop stellen.

Ook na de verkiezingen wil ik me weer inzetten voor de stad met aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en welzijn.