Debatavond 9 januari in Buurthuis Galecop

20180117_220225[1]woensdag 10 januari 2018

Onze lijsttrekker Martin Monrooij en wethouder Peter Snoeren stonden dinsdagavond in Buurthuis Galecop om met elkaar te debatteren. Met een gezelschap van circa 30 Galecoppers kwamen diverse onderwerpen voorbij: de aanleg van windmolens in Utrecht aan de rand van Galecop, het wel/ niet ontbreken van huurwoningen én zorg voor ouderen.

De meeste geluiden in de zaal ontstonden tijdens het bespreken van de beschikbaarheid van huurwoningen. Martin benoemde dat Nieuwegein met een percentage van 30% aan sociale huurwoningen het nodig tijd is om meer huurwoningen te creëren in het midden segment. Peter Snoeren sloot zich hier niet bij aan en denkt dat Nieuwegein moet blijven voorzien in toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Martin constateerde dat het enigszins vreemd is dat Nieuwegein hierin moet verzien, aangezien buurtgemeenten aanzienlijk minder sociale huurwoningen aanbieden waardoor we een scheef beeld hebben van de daadwerkelijke behoefte binnen de gemeente zelf. Een ding werd duidelijk: ChristenUnie Nieuwegein pleit voor een nieuwe woonvisie.

De avond werd afgesloten met een scherpe vraag voor beide heren: op welk punt doet de ChristenUnie/ D66 geen concessies in de komende bestuurstermijn?

Peter Snoeren benoemde weifelend dat dit afhankelijk is van onderhandelingen na de verkiezingsuitslag. Beloftes wilde hij liever niet maken. Een gemiste kans, een heldere profielschets aan de bewoners van Galecop bleef achterwege.

Ook Martin deed geen keiharde uitspraak over echte Deal Breakers, maar gaf wel aan dat de ChristenUnie Nieuwegein zich kenmerkt door op te staan voor kwetsbare doelgroepen. Door te stemmen voor de ChristenUnie Nieuwegein kan je rekenen op maximale inspanning om een samenwerking tussen de gemeente, burgers en relevante organisaties op gang te brengen. Juist voor kwetsbare Nieuwegeiners is dit belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is het idee om jaarlijks ouderen een thuisbezoek te brengen. We voorkomen hiermee dat mensen jarenlang wegkwijnen en niet zien dat soms hulp nodig is. We zien een rol voor de gemeente om deze mensen weer een zetje in de rug te geven, bijvoorbeeld door deze ouderen in contact te brengen met talentvolle organisaties en mensen. En dat is een helder verhaal waar de zaal in het Buurthuis positief mee instemt.

Labels
Campagne
Debat
GR2018

« Terug