Impressie raadsvergadering 25 januari 2018

Martin2donderdag 01 februari 2018

De raadsvergadering begon met het de installatie en beëdiging van de nieuwe leden van de rekenkamercommissie. Deze commissie werkt onafhankelijk van het college en de gemeenteraad en kan onderzoeken instellen naar alle werkzaamheden die door of namens de gemeente worden gedaan. De rekenkamer kan kijken of het geld goed besteed is en kan ook kijken of genomen besluiten wel tot de beoogde effecten hebben geleid. De rekenkamer doet een paar onderzoeken per jaar en rapporteert daarover aan de gemeenteraad. Wij wensen de nieuwe leden van de rekenkamer veel succes met hun werkzaamheden.

Daarna debatteerde de raad vrij lang over het nieuwe beleidskader Internationale samenleving. In dit kader doet het college voorstellen hoe de mondiale bewustwording en de ‘global goals’ het beste in Nieuwegein uitgewerkt kunnen worden. Nieuwegein is immers een onderdeel van de wereld en de tijd dat we alleen ‘lokaal leven’ is echt voorbij. We zijn tegenwoordig 24 uur per dag met de hele wereld verbonden. Wij konden ons in het voorstel vinden en hadden daarom geen behoefte om het woord te voeren. Wat ons werkelijk verbaasde was dat VVD en VSP een amendement indienden om het middel van een stedenband met een buitenlandse gemeente uit het beleidskader te halen. Het college had namelijk opgenomen dat een stedenband ‘een middel is’ om mondiale bewustwording te vergroten.  Er stond dus niet ‘belangrijk middel of onmisbaar middel of noodzakelijk middel’ . Het is een suggestie die als gemeente vrijblijvend opgepakt kan worden. Maar nee hoor, het moest en zou er uit van die twee partijen. De stedenband met Rundu was immers ook geflopt volgens hun. De raad presteerde het om dit punt ongeveer tot hoofdpunt te maken. Ik snap er werkelijk niets van. Wij hebben dan ook tegen het amendement gestemd, dat gelukkig niet werd aangenomen. Daarna sloeg de verbijstering wel toe. Omdat oa. het amendement niet werd aangenomen stemden VVD, D66, VSP en Ieders Belang tegen en werd het hele voorstel met 15 tegen 14 stemmen verworpen. Een klap in het gezicht van de vrijwilligers die zich oa. op scholen met dit onderwerp bezig houden. Het wordt tijd voor verkiezingen…..

Aan het einde van de vergadering kwamen enkele partijen met een motie waarin werd opgeroepen om te onderzoeken of vrijwilligersorganisaties vrijgesteld kunnen worden van precariobelasting bij grote evenementen die Nieuwegein op de kaart zetten. Dat vonden wij ook een goed idee. (Precariorechten worden geheven als mensen gebruik maken van de openbare ruimte en daar bv. een kraam op zetten. De gemeente brengt dan geld in rekening voor het gebruik van die openbare ruimte.) Het college meldden dat zij daar ook al naar aan het kijken zijn. Dus over dit onderwerp waren wij het snel eens. De motie werd unaniem aangenomen.

We hebben deze raadsperiode nog één raadsvergadering te gaan en dan zijn er verkiezingen. Ik ben benieuwd wat voor capriolen wij die vergadering gaan meemaken….

Martin Monrooij,
Fractievoorzitter ChristenUnie.

Labels

« Terug