Successen

ChristenUnie in de periode 2014-2018

Sinds 2014 heeft de ChristenUnie twee zetels in de gemeenteraad van Nieuwegein. Maar wat hebben Martin en Ineke nu eigenlijk gedaan in die vier jaar voor de inwoners van Nieuwegein? De ChristenUnie was immers een kleine partij in de oppositie. Hoeveel invloed heb je dan nog? Gelukkig kunnen we terugzien op een periode waar we best wat hebben kunnen betekenen. We zullen er een paar opnoemen.

Onderhoud in de stad

Het grote punt waar de ChristenUnie in 2015 en 2016 op gescoord heeft, is dat er meer geld beschikbaar is gekomen voor het (groen)onderhoud in de stad.  We zagen op vele plekken het onderhoud achteruit gaan en als de openbare ruimte er slecht uit ziet, woont niemand prettig in zijn buurt. Wij zullen ook de komende jaren bovenop het onderhoud van onze stad blijven zitten.

Juiste opbouw woningvoorraad

De ChristenUnie heeft ook continu aandacht gevraagd voor de juiste opbouw van onze woningvoorraad. In Nieuwegein is het aantal sociale woningen in vergelijking met onze buurgemeenten best hoog en hebben we juist te weinig woningen in de (huur)prijs die net boven de sociale woningen zitten.  Wij waren de eerste partij die hamerde op het loslaten van de verplichte 30% sociale woningbouwnorm die bij nieuwbouwprojecten door het college opgelegd wordt.  Inmiddels zijn ook andere partijen om en zien wij dat CDA en VVD ook het percentage willen loslaten. Dat betekent dat het woningaanbod in onze stad meer gevarieerd kan worden.

Vuurwerkvandalen

Ergert u zich ook aan al die vernielingen door vuurwerkvandalen rondom oud- en Nieuwjaar? Weet u dat de gemeente en post.nl al hun eigendommen rondom oud- en Nieuwjaar of weghalen of afsluiten? Met die wetenschap vonden wij het heel raar dat het college wel op oudjaarsdag oud papier op wilde halen in Nieuwegein. Kunt u het zich voorstellen? Al die bakken met papier langs de weg? Daar kun je toch geweldige dingen mee doen als je vuurwerk op zak hebt? Dankzij een motie van de ChristenUnie wordt er geen papier meer opgehaald op oudjaarsdag. Wij denken dat we hier een hoop schade mee hebben kunnen voorkomen.

Groen behoud

De ChristenUnie heeft de afgelopen vier jaar ook gestreden voor het groen houden van Nieuwegein. Wij vinden dat niet alle plekken meer volgebouwd moeten worden. De inwoners waarderen juist het groen. Samen met andere partijen hebben we de woningbouw langs de Koninginnensluis weten af te stoppen.  Helaas is dat niet geluk bij plannen voor bouwen bij de tramhalte bij het Helmkruid en op de huidige hockeyvelden op Rijnhuizen. Ons alternatief (dat ook veel goedkoper was) werd niet aangenomen omdat met name de SP en GroenLinks ineens van gedachten zijn veranderd ten opzichte van 2013 (wat deelname aan de coalitie al niet teweeg kan brengen…). Wij zijn er trots op dat wij ons standpunt hebben vastgehouden en zullen dat ook in de toekomst blijven doen.

‘Vreeswijk vol vaart’

In juni 2016 was er de prachtige grote scheepvaartmanifestatie ‘Vreeswijk vol vaart’. Ongeveer 30.000 mensen zijn hier op afgekomen. Helaas voor de organisatie moest zij van de gemeente heel veel parkeermaatregelen nemen en zelfs bussen vanaf Het Klooster laten rijden. Deze kosten kon de organisatie niet dragen en het evenement draaide dan ook met een verlies. De ChristenUnie vond dat niet kunnen. Dit evenement heeft zoveel goede naam en publiciteit voor Nieuwegein opgeleverd dat wij vonden dat de gemeente het tekort moest aanvullen. Het ging maar om een paar duizend euro. Ons voorstel werd door de gemeenteraad aangenomen! Daar waren wij erg blij mee.

Nascheiding van restafval

Het onderwerp afvalscheiding heeft ons ook bezig gehouden. In Nieuwegein doen we aan bronscheiding (de inwoner splitst zelf zijn afval over drie containers en plastic zakken). Het college wil zelfs zo ver gaan dat het restafval straks niet meer in de zwarte container mag, maar op centrale punten in de woonwijk moet worden gedeponeerd in ondergrondse containers. Dat betekent een stuk gaan lopen met je afval voor veel inwoners. De ChristenUnie voert aan dat nascheiding van restafval (inclusief plastic) tegenwoordig net zo goed (of beter) door de afvalverwerker kan worden gedaan. Wij hebben daarom meerdere keren hier aandacht voor gevraagd. De gemeenteraad heeft een ChristenUnie motie aangenomen waarin wij opriepen om de nascheiding verder te onderzoeken.

Andere voorstellen gesteund

Natuurlijk hebben wij de afgelopen 4 jaar ook andere voorstellen gesteund. Meerder malen stond onze handtekening onder moties of amendementen van collega’s.  Wij denken hierbij aan aandacht voor misdaad, drugsgebruik, asbest op daken, Klijnsmagelden voor de jeugd, toegang tot de zorg, doorverwijzen van leerlingen in primaire onderwijs, herstel Wipwatermolen en onjuiste bezuinigingen.

We blijven strijden!

Er blijft voor de ChristenUnie in de volgende periode nog genoeg werk aan de winkel. We blijven strijden voor de veilige, groene en goed onderhouden duurzame stad  en we hopen dat u ons hierin wilt blijven steunen!

ChristenUnie: Samen Waardevol!