Bouwen op een klein stukje gras met bomen…

Plan voor de HN-locatie
Ineke Schiltkamp
Door Ineke Schiltkamp op 30 juni 2018 17:00

Bouwen op een klein stukje gras met bomen…

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 hebben wij gesproken over het bestemmingsplan voor de zogenaamde HN-locatie. Dat is het kleine stukje groen dat tussen de winkel van Karwei en City ligt. Het stukje was bestemd om ooit te worden bebouwd met kantoren, maar omdat er tegenwoordig zoveel kantoren leeg staan, heeft de gemeenteraad enige tijd geleden besloten dat er op die plek woningen gebouwd zullen worden. De ChristenUnie was daar op zich niet tegen, maar het bestemmingsplan dat nu voorlag konden wij echt niet steunen.

De omwonenden maken zich heel veel zorgen maken over het verdwijnen van het groen op die plek. Om hen tegemoet te komen, wordt het gebouw veel hoger dan ooit de bedoeling was, namelijk 35 meter hoog. Zo kan een stukje groen bewaard blijven. Daar komt de parkeergarage onder. In het verleden is ons al eens vaker voorgeschoteld dat er voldoende groen zou overblijven na de bouw van woningen. Ik denk aan het Lotusplantsoen. Na de bouw van de patiowoningen is daar nauwelijks meer iets van dat park overgebleven. Wij voorzien dat ook hier bij dit kleine stukje gras met bomen. En als het een beetje tegenzit, verliezen de bewoners ook nog het tweede stukje groen in dat gebied, omdat daar het water moet worden gecompenseerd.

De doelgroep die de ChristenUnie graag aan woningen wil helpen, namelijk de mensen die op zoek zijn naar een middeldure koop- of huurwoning wordt met dit project niet bediend. Dit project is alleen voor mensen met een grote beurs. En de insteek om te bouwen voor senioren met zorg, is een mooie insteek, maar niemand kan afdwingen dat er straks ook echt senioren zullen wonen.

Maar ons grootste zorgpunt is toch wel de afwikkeling van het verkeer: Al het verkeer moet aanrijden via de Noordstedeweg. Een weg waarvan wordt beweerd dat die het verkeer aan kan, maar waarvan elke Nieuwegeiner weet dat die zwaar belast is en regelmatig gevaarlijke situaties oplevert. Straks moeten de senioren uit de nieuwe woningen in hun scootmobiels en met hun rollators zich gaan mengen in dat onoverzichtelijke verkeerslandschap. Het is vragen om problemen.

In het gesprek met bewoners van de binnenstad in september 2017 is gebleken dat men verlangt naar meer groen in de grijze versteende omgeving van de binnenstad. Senioren wilden liever geen hoogbouw en iedereen heeft zijn zorgen over de verkeerssituatie uitgesproken. Wij vinden dat het college daar onvoldoende rekening mee heeft gehouden.

Voor ons was het reden genoeg om tegen het voorstel te stemmen. Helaas kon onze stem niet het verschil maken en is het bestemmingsplan vastgesteld. Wij zullen de verdere ontwikkelingen kritisch volgen.

Deel dit bericht

Labels: ,