Wonen in een industriegebied?

Ontwerp Meanderpark
Ineke Schiltkamp
Door Ineke Schiltkamp op 24 september 2018 08:00

Wonen in een industriegebied?

In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over het bestemmingsplan Meanderpark. De raad heeft besloten dat de bestemming van het oude gemeentehuis, dat in een industriegebied staat, kan worden gewijzigd naar ‘wonen’. De bedoeling is dat er in dit grote gebouw een mix van mensen komt. Het gaat om starters, mensen die na psychische problemen weer terug komen in de maatschappij en om statushouders. Het wordt een Magic Mix genoemd, omdat deze bewoners elkaar zullen gaan ondersteunen en helpen.

Het is jammer dat zowel in de commissievergadering als in de raadsvergadering de discussie zich heeft toegespitst op de doelgroep die er moet gaan wonen, op het beheerplan dat daarbij is opgesteld, en op de verkeersafwikkeling. Daardoor is de vraag of een woonbestemming in een industriegebied een goede keuze is totaal onderbelicht gebleven. De meerderheid van partijen vond deze keuze niet de moeite waard om over te spreken.

De ChristenUnie heeft zich verbaasd over deze gang van zaken. Er zijn namelijk grote bezwaren tegen het realiseren van woningen in een industriegebied. Dat is maar al te duidelijk gebleken in het verleden. Toen is men ook begonnen met woningen te plaatsen in de industriegebieden aan de Herenstraat en in Vreeswijk-Noord. Op dit moment wringt de gemeente zich in allerlei bochten om deze gemengde gebieden volledig tot woonwijk te maken. Het is dus te verwachten dat ondernemers rondom de Meander op de langere termijn problemen zullen gaan ervaren met de aanwezigheid van woningen.

Naast de bezwaren tegen het bouwen in een industriegebied, hebben wij ook bezwaren tegen het plaatsen van een kwetsbare doelgroep op zo’n afgelegen locatie. Deze mensen verdienen een plek waar zij kunnen integreren in de samenleving. Wij hebben ons daarom verbaasd over de houding van GroenLinks. Waar zij in hun verkiezingsprogramma nog vonden dat er voldoende aansluiting bij scholen, zorgaanbod en winkels nodig is, zijn zij nu van mening dat dit kan worden opgelost met het voorzien in kleinschalige werkruimtes/ateliers/expositieruimte en horeca. Ook een gezonde en groene leefomgeving was voor hen niet meer van belang.

De ChristenUnie heeft de raad opgeroepen om zich uit te spreken over hun visie op wonen op een industrieterrein. Een duidelijk antwoord hebben wij daar niet op gekregen. Wij hebben het voorstel niet gesteund. Ook andere partijen hadden hun eigen redenen om tegen dit voorstel te zijn. Het voorstel is aangenomen met 21 stemmen voor en 10 stemmen tegen.

Deel dit bericht

Labels: ,