Impressie begrotingsraad

Close up vijf euro biljet
vreeswijk2
Door Martin Monrooij op 12 november 2018 08:00

Impressie begrotingsraad

Op donderdag 9 november vergaderde de gemeenteraad 9 uren lang over de begroting 2019 en de najaarsnota. Nu staat er dit jaar niet zo heel veel spannends in deze begroting. Inhoudelijk was er dus vrij weinig te bespreken. Dat bleek ook wel uit feit dat er geen enkel amendement op de begroting ingediend was. De bijdrage van alle partijen gingen dus over een veelheid van onderwerpen. Ook wij hadden in onze bijdrage verschillende onderwerpen.

Omdat er over de begroting weinig was te zeggen, dienden partijen dus moties over andere onderwerpen in de hoop zo nog iets te bereiken. Uiteraard hebben wij daar ook aan meegedaan. Er zijn maar liefst 19 moties ingediend. Na behandeling van deze moties zijn er 6 ingetrokken vanwege een toezegging of omdat het college de motie echt ontraadde. Zo bleven er 13 moties over die in stemming zijn gebracht. Interessant is nu wel om te weten welke partij het meeste succes had met moties die zij (mede) indiende. Ik geef u graag het onderstaande staatje door waaruit blijkt welke partijen met een goed gevoel naar huis konden gaan:

Partij Aantal  Aangenomen
ChristenUnie 7 6
GroenLinks 6 6
CDA 5 5
PVDA 4 4
Lokale Vernieuwing 4 4
VSP 4 3
D66 3 2
Groep Verdam 5 2
VVD 2 1
Ieders Belang 2 1
SP 1 -
Stadspartij Núwegein - -


Zoals u ziet, hebben de ChristenUnie en GroenLinks goede zaken gedaan. Zij hebben de meeste van hun (ingediende) moties aangenomen gekregen. Voor ons als kleine oppositiepartij een mooie score!

Daarnaast hebben wij nog een motie ingetrokken omdat de burgemeester onze wens in een toezegging honoreerde. Het in stemming van de motie werd daardoor overbodig.

Wilt u onze bijdrage lezen? Deze vindt u hier.

Al met al zijn wij dus niet ontevreden over de algemene beschouwingen!

Martin Monrooij
Fractievoozitter ChristenUnie Nieuwegein

Deel dit bericht

Labels: , , , ,